Để phân biệt thiết bị xử lý không khí AHU và FCU, có một cách đơn giản nhất là bạn có thể hiểu theo tên gọi thì cũng đã có được một định nghĩa rất rõ ràng rồi.

Phân biệt giữa FCU - AHU

FCU - Fan-Coil Unit, theo đúng như tên gọi thì cấu tạo cơ bản của FCU gồm có Quạt - Fan và Dàn ống - Coil, trong một số trường hợp có thêm bộ sấy điện (heater) nhưng cũng rất hạn chế với điều kiện VN mình. Đây là một thiết bị xử lý không khí cơ bản, công suất thường khá nhỏ, nếu tớ nhớ không nhầm thì có từ 2kW đến 20kW (có thể khác biệt theo từng hãng). FCU có đầy đủ các kiểu như Cassette thổi tròn / 4 hướng / 1 hướng, Áp tường / trần, Giấu tường / trần , Treo tường, âm trần nối ống gió...

AHU - Air-Handling Unit, có cấu tạo của AHU phức tạp hơn FCU rất nhiều, thường là chia làm nhiều module: hộp hòa trộn, bộ lọc không khí, bộ gia nhiệt sơ cấp, dàn ống, bộ gia nhiệt thứ cấp, quạt ly tâm... tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng mà lắp đặt bao nhiêu thiết bị. Công suất của AHU rất lớn, tối thiểu là 30kW và chỉ có thể là nối ống gió dẫn tới các miệng phân phối gió mà thôi.

AHU có một số phân nhánh đặc biệt là MAU (Makeup Air Unit), ở VN mình vẫn thường được gọi tên là PAU (Primary Air-handling Unit - thiết bị xử lý không khi sơ cấp) và RTU (Rooftop Unit - thiết bị xử lý không khí đặt trên mái)

Không khí qua MAU (PAU) 100% là không khí ngoài trời (gió tươi), MAU (PAU) được sử dụng để cấp gió tươi tới các thiết bị lạnh (FCU / AHU) khác. PAU sử dụng đặc biệt nhiều trong hệ thống ĐHKK cho phòng sạch.

RTU là một chủng loại khá đặc biệt, trong một số tài liệu RTU thuộc loại ĐHKK hợp khối (Packaged Air Conditioner). RTU đặc biệt thích hợp cho các nơi chật hẹp, không có không gian đặt máy, hoặc tại các vị trí không cho phép đặt các thiết bị cơ khí (tớ có thiết kế cho mấy dự án có khu vực sinh bụi và tia phóng xạ thì bắt buộc phải sử dụng loại này).

Trong một số tài liệu, người ta coi FCU là AHU loại nhỏ được dùng để cấp lạnh cho một khu vực nhỏ. Kiểu phân loại này chỉ đúng về mặt cấu tạo và phạm vi sử dụng.

Tóm lại, để phân biệt được FCU và AHU cần phải căn cứ vào cấu tạo và công suất lạnh. Ranh giới về cấu tạo có thể là mong manh, nhưng về công suất lạnh thì có thể nhận biết được đặc biệt rõ ràng.

"Xin được lưu ý là phần giải thích trên đã cố gắng diễn đạt theo ý hiểu sao cho ít phức tạp nhất. Có thể còn có một vài ngoại lệ (ngưỡng công suất có thể thay đổi tùy từng hãng) nhưng là rất ít và không cần thiết phải nhắc đến ở đây."