Phòng sạch không gây độc hại nhưng với điều kiện nó được thi công và sử dụng đúng tiêu chuẩn cho phép. Từ nhiệt độ, áp suất phòng, độ sạch, vấn đề ô nhiễm chéo mọi thứ đều cần được đảm bảo. Nếu các vấn đề này không đạt đúng tiêu chuẩn thì nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu là khá cao, đồng thời sức khỏe của con người làm việc trong này cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên khi thi công phòng sạch bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau đây:

những lưu ý khi thi công phòng sạch

Áp suất phòng sạch

Bạn cần ngăn ngừa không cho không khí, hạt bụi hoặc chất nhiễm trùng từ phòng đã bị ô nhiễm sang phòng sạch. Không khí có nguyên tắc di chuyển từ nơi có áp suất cao xuống nơi có áp suất thấp. Phòng có cấp độ sạch hơn sẽ có áp suất cao hơn và ngược lại. Bạn cần sử dụng đồng hồ đo áp suất để kiểm soát áp suất của phòng. Khi áp phòng vượt quá sẽ tự động tràn ra ngoài thông qua cửa gió xì. Ngoài ra bạn cũng cần quan tâm đến cột áp của quạt, độ chênh lệch giữa lượng gió cấp và hồi trong phòng sạch khi tạo áp trong phòng trong quá trình thiết kế.

Độ sạch của phòng sạch

Độ sạch của phòng là một trong những tiêu chí cần quan tâm khi xây dựng phòng sạch. Nó được quyết định bởi hai yếu tố là số lần trao đổi gió và phin lọc. Hệ thống điều hòa không khí cho cao ốc văn phòng thông thường có thể từ 2 đến 10 lần. Nhưng đối với hệ thống phòng sạch thì số lần trao đổi gió có thể lên đến 20 lần, thậm chí đến 100 lần đối với phòng sạch cho sản xuất chíp. Nếu tăng số lần trao đổi gió thì làm giảm nồng độ hạt bụi và chất ô nhiễm sinh ra từ trong phòng sạch.

Bên cạnh đó, phin lọc có tác dụng lọc bỏ bụi bẩn trong không khí trước khi vào phòng. Mỗi loại phòng sạch sẽ có các yêu cầu khác nhau ứng với loại phin lọc phù hợp. Đối với các phòng trong nhà mát thì sử dụng loại phin lọc có hiệu suất cao HEPA. Còn vị trí bộ lọc được gắn ngay tại AHU hoặc từng phòng tùy theo.

Nhiễm chéo giữa phòng sạch

Nhiễm chiếu được hiểu là việc tạp nhiễm của một nguyên liệu ban đầu, sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm với một nguyên liệu ban đầu. Hoặc cũng có thể là một sản phẩm nào khác trong quá trình sản xuất. Vậy nên khi thi công phòng sạch bạn cần lưu tâm đến vấn đề nhiễm chéo, phải giải quyết được các vấn đề như thi công hệ thống panel phòng sạch, hvac, hệ thống động lực chiếu sáng… Thi công đạt tiêu chuẩn để mọi hoạt động trong phòng sạch đạt hiệu quả và hiệu suất cao nhất.