XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình hoạt động sản xuất, thường phát sinh các chất thải từ quy trình cho sản sảm phẩm hoàn chỉnh, đó là các phế phẩm, mùi dung môi, hơi axit, nước thải,...

 

Nhằm đảm bảo môi trường sản xuất bên trong nhà xưởng được trong lành và bảo vệ môi trường bên ngoài nhà xưởng, khu dân cư, hệ thống mương rạch,...Cũng như tuân thủ tuyệt đối các qui định về cam kết bảo vệ môi trường do pháp luật Việt Nam quy định. Chúng ta phải có kế hoạch và biện pháp thu gom các chất thải này mang đi xử lý hoặc xử lý tại chổ như là nước thải, khí thải.

     

Dựa vào nguồn nguyên liệu đầu vào, sản phẩm cuối và quy trình, công nghệ sản xuất hiện hữu. Chúng Tôi đưa ra giải pháp và quy trình xử lý tiên tiến nhằm đạt được hiệu quả thu gom và xử lý triệt để các loại nguồn phát thải từ qui trình sản xuất của nhà máy với chi phí đầu tư và chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, do đặc thù là Phòng sạch nên trong quá trình sản xuất thông thường yêu cầu nguồn nước cấp cho sản xuất phải đạt độ tinh khiết, độ dẫn điện thấp. Do đó hệ thống xử lý nước tinh khiết, khữ Ion và hạ độ dẫn điện được đặt ra cho bộ phận xử lý môi trường. Hệ thống này thường được gọi là hệ thống lọc nước công nghệ thẩm thấu ngược (RO) và trao đổi Ion bằng hạt nhựa hoặc bằng điện cực.