Dự án đang triển khai
Cung cấp, lắp đặt Air Shower - Buồng thổi bụi cho nhà máy sản xuất lúa mì CJF tại KCN Mỹ Xuân Bà Rịa.