THIẾT KẾ - THI CÔNG PHÒNG SẠCH CLASS 100.000 (GRADE D)
Chủ đầu tư : Unicity Labs VietNam Co., Ltd
Địa điểm : KCN Amata, Đồng Nai
Qui mô : 450m2
Thời gian hoàn thành : 05/2016
- Hệ thống Panel phòng sạch.
- Hệ thống máy điều hòa trung tâm.
- Hệ thống xử lý bụi.