Báo Giá

Vui lòng điền nhiều thông tin nhất có thể
Down Flow Cabinet
PVC Curtain 4 Side
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Options
Meterials
External
SS400
SS304
Internal
SS400
SS304
UV Light
Yes No
Pressure Gauge
Yes No
Order Quantity: Sets
PVC Curtain 3 Side
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Options
Meterials
External
SS400
SS304
Internal
SS400
SS304
UV Light
Yes No
Pressure Gauge
Yes No
Order Quantity: Sets
PVC Curtain 1 Side
Dimension
Internal External
Width mm
Depth mm
Height mm
Options
Meterials
External
SS400
SS304
Internal
SS400
SS304
UV Light
Yes No
Pressure Gauge
Yes No
Order Quantity: Sets

Xem Thử Báo Giá
Down Flow Cabinet