TRANG THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

Bên cạnh đầu tư dây chuyền công nghệ, trang thiết bị sản xuất. Thiết bị phòng sạch là thành phần không thể thiếu để vận hành một phòng sạch tiêu chuẩn.
 
Thiết bị phòng sạch giúp kiểm soát việc ra vào phòng sạch, luân chuyển hàng hóa giữa các phòng chức năng, các trang thiết bị phục vụ trong phòng thí nghiệm, mặc khác nó còn bao gôm cả nội thất phòng sạch.
 
Chúng Tôi, với kinh nghiệm nhiều năm Tư vấn-Thiết kế mặt bằng công nghệ, máy móc thiết bị công nghệ,  tự hào cung cấp đến Quý khách giải pháp toàn diện cho thiết bị phòng sạch phục vụ trong qui trình sãn xuất và thí nghiệm cho toàn bộ nhà máy.

Trang thiết bị phòng sạch cơ bản bao gồm các thành phần không thể thiếu như sau : 
- Air Shower : phục vụ việc ra vào phòng sạch của nhân viên và nguyên liệu.
- Pass Box : luân chuyển nguyên liệu, dụng cụ, bán thành phẩm,...từ các phòng chức năng có cấp sạch khác nhau mà không cần phải qua qui trình thay đồ.
- Laminar down flow : buồng Lab phục vụ việc lấy mẫu nguyên liệu.
- Clean Booth : phòng sạch di động được sử dụng như một phòng sản xuất thử, công đoạn sản xuất độc lập.
- Clean Bench : phục vụ nhu cầu thí nghiệm hóa lý.
- Bio Safety Bench : Tủ cấy an toàn sinh học, hỗ trợ trong việc thí nghiệm vi sinh.
           Clean-Booth-1.png