Một tủ truyền, còn được gọi là tủ chuyển hoặc vượt qua SAS (Sterile Access System hay hệ thống truy cập vô trùng) hoặc phổ biến hơn là Passbox, hoạt động như một rào cản giữa các khu vực có mức độ sạch khác nhau khi vật liệu được di chuyển. Thiết bị được sử dụng để chuyển vật liệu từ khu vực có độ sạch thấp hơn sang khu vực có độ sạch cao hơn và ngược lại.

Ba loại Passbox được sử dụng trong ngành dược phẩm, đó là:

+ Passbox tĩnh (thụ động): được thiết kế để chuyển vật liệu giữa các khu vực có cùng độ sạch, không có hệ thống lọc. Hệ thống vẫn sử dụng các cửa lồng vào nhau trong quá trình chuyển đổi, cho phép loại bỏ vật liệu khỏi cửa khác để không làm nhiễm bẩn khu vực sạch. Sản phẩm được chuyển cũng vẫn phải chịu thời gian kiểm soát bức xạ tia cực tím.


Passbox thông gió: được thiết kế để chuyển vật liệu giữa các khu vực được phân loại hoặc giữa khu vực được phân loại và khu vực không được phân loại, với sự khử nhiễm thông qua các bộ lọc HEPA. Thiết bị được trang bị hệ thống thông gió kết hợp với lọc không khí để đảm bảo môi trường sạch bên trong buồng trước khi mở cửa.


Passbox sinh học: để chuyển các vật liệu để trung hòa sinh học các nguyên tố và vật liệu bị ô nhiễm sinh học giữa các khu vực được phân loại, hoặc một khu vực được phân loại và không được phân loại. Thiết bị được trang bị hệ thống khử nhiễm sinh học thông qua không khí được lọc và khử trùng bằng máy tạo hydro peroxide (bên ngoài hoặc tích hợp).